Tuyển dụng

Giữ vai trò phụ trách kinh doanh Khách hàng trọng điểm; chịu trách nhiệm duy trì và phát triển doanh số bán hàng ở khu vực mình phụ trách. Phụ trách và phát triển kinh doanh (sản lượng và doanh số) với mục tiêu khách hàng là các nhà máy sản xuất, các siêu thị, các chuỗi cửa hàng lớn ở Việt Nam. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách...