Giá trị công ty

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một tổ chức. Đối với Saf-Việt nhân viên là tài sản quý giá nhất. Nhân viên làm việc tại Saf-Việt gồm những con người chăm chỉ, năng động, sáng tạo. Chính sự nổ lực, sáng tạo, tham gia cống hiến và tận tụy trong công việc của mỗi nhân viên đã làm cho Saf-Việt ngày càng phát triển và thành công.

Tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ nhân viên công ty Saf-Việt dựa trên 4 giá trị cốt lõi:

Giá trị cốt lõi của Saf-Việt

1. Quan tâm Khách hàng và Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Thỏa mãn khách hàng là ưu tiên hàng đầu, kể cả duy trì các mối quan hệ hiệu quả với khách hàng. Chúng tôi luôn quan tâm đến khách hàng, dự đoán nhu cầu của họ và coi trọng ý kiến của họ.

2. Chất lượng và Chính xác

“Khi làm việc gì, chúng ta hãy làm tốt việc ấy”. Chúng ta cũng luôn cố gắng tìm giải pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề.

3. Tôn trọng và cởi mở

Chúng ta làm việc theo đội nhóm, lắng nghe lẫn nhau và phản hồi ý kiến theo hướng tích cực và hợp tác.

4. Chính sách và Thủ tục

Chúng ta xây dựng và tuân thủ các chính sách và thủ tục của tập đoàn và của công ty.

Ngoài những giá trị ấy còn cần có những phẩm chất tốt đẹp tạo nên nền tảng vững chắc của đội ngũ nhân viên Saf-Việt như: Trung thực – Ham học hỏi – Cầu tiến – Chia sẻ.

Saf-Việt rất tự hào về đội ngũ công nhân viên của mình bởi vì họ không chỉ là là tài sản quý giá đối với sự phát triển và thành công của Saf-Việt nói riêng mà còn của tập đoàn Lesaffre nói chung.