Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về mảng bánh truyền thống và công nghiệp

Saf-Việt hiểu rõ mỗi cơ sở làm bánh khác nhau sẽ có nhu cầu khác nhau và chính vì thế chúng tôi luôn có những nhân viên kinh doanh chuyên biệt đáp ứng riêng cho từng phân khúc khách hàng.

 

BÁNH MÌ TRUYỀN THỐNG

BÁNH MÌ TRUYỀN THỐNG

 

BÁNH MÌ CÔNG NGHIỆP

BÁNH MÌ CÔNG NGHIỆP