Chất lượng, An toàn, Môi trường

An toàn môi trường và Con người

 

ENVIROMENT

 

Quy tắc thực hành tốt an toàn của Saf-Việt phù hợp với quy tắc của tập đoàn Lesaffre nhằm mục đích giảm thiểu không chỉ tai nạn và sự cố về sức khỏe mà còn về các bệnh nghề nghiệp liên quan đến những công việc hằng ngày. Để làm được điều đó, Saf-Việt đã trao quyền cho nhân viên của mình, ở tất cả vị trí, để xác định từng phần mục tiêu và giải pháp an toàn cho công ty. Sau đó, Saf-Việt sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện các giải pháp đó.

Việc phổ biến rộng rãi và những đợt huấn luyện hàng năm từ các chuyên gia ở từng lãnh vực khác nhau (Bác sĩ tư vấn, nhân viên phòng cháy chữa cháy, chuyên gia tư vấn an toàn sức khỏe và bệnh nghề nghiệp) được mời đến huấn luyện nhằm cải thiện hành vi an toàn và nâng cao nhận thức về an toàn của toàn thể nhân viên.

Là một phần của tập đoàn Lesaffre, Saf –Việt cam kết giảm thiểu ảnh hưởng về môi trường. Tất cả nguyên vật liệu của chúng tôi được sử dụng triệt để và phụ phẩm phát sinh được chuyển đổi bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến đưa vào các giải pháp cung cấp cho nông nghiệp dùng làm phân bón trên đồng ruộng.

Saf-Việt cũng khuyến khích nhân viên của mình thực hiện hành vi ứng xử thân thiện với môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng môi trường toàn diện.

 

Chất lượng và Vệ sinh

Vệ Sinh, An Toàn & Môi Trường

 

Saf-Việt cam kết luôn cải thiện hệ thống quản lý chất lượng và thực hành tốt sản xuất.

Đáp ứng sự mong đợi của khách hàng nghĩa là cung cấp cho họ những sản phẩm đảm bảo An toàn thực phẩm và giải pháp theo yêu cầu đặt hàng cho cả ngành bánh  công nghiệp và thủ công.

Tất cả sản phẩm của Saf-Việt đều tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế và thường xuyên được đánh giá bởi bộ phận quản lý chất lượng của Saf-Việt cũng những các phòng kiểm nghiệm bên ngoài được công nhận.

Thực hành sản xuất tốt và vệ sinh tổng thể của Saf-Việt được duy trì ở tiêu chuẩn cao nhất bằng cách cập nhật cho nhân viên Saf-Việt những kiến thức về HACCP, GMP, chương trình An toàn thực phẩm.