Bán hàng trong nước – có mặt khắp mọi nơi

Sản phẩm và men của Saf-Việt được cung cấp khắp nước Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi (kinh doanh & kỹ thuật) cung cấp và đảm bảo các dịch vụ khắp cả nước và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm của chúng tôi cũng được cung cấp ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

 

Thị trường xuất khẩu

 

Mạng lưới các Nhà Phân Phối