Video về tập đoàn Lesaffre

Là một tập đoàn gia đình ở miền bắc nước Pháp, Lesaffre đã trở thành một công ty đa quốc gia và đa văn hoá

Sản phẩm

Công ty TNHH Liên Doanh Saf-Việt
Cụm Công Nghiệp Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam
safviet@safviet.com.vn | Tel.: +84 72 3725555 | Fax : +84 72 3725700